Konto bankowe aktywne

Zostało otwarte oficjalne konto Towarzystwa. Oto jego numer: Towarzystwo im. Mariana Sawy ul. Skowronkowa 17 05-101 SKIERDY VOLKSWAGEN BANK Polska S.A. 22 2130 0004 2001 0387 4435 0001

Nowe nuty i płyty z muzyką Sawy wydane

W czasopiśmie Liturgia Sacra cyklicznie zamieszczane są utwory chóralne Mariana Sawy. Ostatnio ukazały się także dwie nowe publikacje płytowe z muzyką Sawy: Album dwupłytowy „Utwory fortepianowe” w wykonaniu Marcina Łukaszewskiego i Jakuba Kopczyńskiego – fortepian oraz „Marian Sawa Utwory organowe 1” w wykonaniu Jana Bartłomieja Bokszczanina – organy. Więcej informacji …

Koncert z okazji Św. Cecylii w AMFC

W dniu 26.11.2006 r. odbył się koncert w warszawskiej Akademii Muzycznej. Na koncercie zostało wykonane oratorium Mariana Sawy „Sancta Cecilia” (z 1998 r.) na 3 chóry, organy, pozytyw i orkiestrę smyczkową. Koncert ten odbył się w ramach cyklu Interpretacje Muzyki Chóralnej oraz I Warszawskiego Festiwalu „Święta Cecylia”. Wykonawcami byli: Katarzyna …

Muzyka Sawy wykonywana w Danii

W dniu 24.09.2006 r. w Aalborgu (Dania) w kościele VorFrue została wykonana Missa Claromontana. Wykonawcy: Chór Kościoła VorFrue Jozef Kotowicz – organy Dyrygent – Rikke Kursch

Towarzystwo zostało powołane!

W dniu 31 maja 2006 r. Walnym Zebraniem Członków Założycieli rozpoczęło działalność Towarzystwo im. Mariana Sawy, będącego jednym z najznakomitszych polskich kompozytorów muzyki organowej. Prezesem została wybrana jednogłośnie Marietta Kruzel-Sosnowska. Istnieje pilna potrzeba popularyzacji dorobku twórczego Mariana Sawy. Jego bogata twórczość, obejmująca kompozycje organowe, chóralne, kameralne, orkiestrowe i wokalno-instrumentalne jest …