wyniki 6. ogólnopolskiego konkursu organowego im. mariana sawy

Lista Laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Mariana Sawy

wydanie kolejnych nut z muzyką organową Mariana Sawy

W dniu 14 stycznia 2020 r. ukazały się nakładem Wydawnictwa TiMS „Antyfony” na organy Mariana Sawy (Publikacje -> Nuty).

14-15 stycznia: 6. ogólnopolski konkurs organowy im. mariana sawy