26 kwietnia 2010 – wykład o twórczości Mariana Sawy w Lublinie

26 kwietnia 2010 – wykład o twórczości Mariana Sawy w Lublinie

26 kwietnia 2010 roku na Wydziale Artystycznym UMCS dr Jan Bokszczanin wygłosił referat nt. twórczości Mariana Sawy.