Konferencja w UMFC Wokół Twórczości Mariana Sawy

afisz_konferencja (1)-page-001 - Kopie

W dniu 27 kwietnia (poniedziałek) o godz. 9.45 w Audytorium im. Karola Szymanowskiego UMFC w Warszawie przy ul. Okólnik 2 rozpocznie się Konferencja naukowo artystyczna„Pulchritudo multiplex est – Wokół twórczości Mariana Sawy – w 10. rocznicę śmierci”, pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UMFC, prof. zw. dra hab. Ryszarda Zimaka. ZAPRASZAMY

afisz_konferencja (1)-page-001