home_recipes_hr

1937

Przyjście na świat w Krasnymstawie (12 stycznia)

home_recipes_hr

1943

Początek nauki w Ogólnokształcącej Szkole Podstawowej w Łopienniku

home_recipes_hr

1950

Koniec nauki w Ogólnokształcącej Szkole Podstawowej w Łopienniku.
Rozpoczęcie nauki w Zasadniczej Zawodowej Szkole Mechanicznej w Krasnymstawie (później Technikum Mechaniczne)

home_recipes_hr

1951

Przerwanie nauki w Technikum Mechanicznym w Krasnymstawie.
Rozpoczęcie nauki w Salezjańskiej Średniej Szkole Organistowskiej w Przemyślu

home_recipes_hr

1955

Zakończenie nauki w Salezjańskiej Średniej Szkole Organistowskiej w Przemyślu.
Rozpoczęcie nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie w klasie organów prof. Feliksa Rączkowskiego

home_recipes_hr

1956

Rozpoczęcie pracy jako organista w warszawskim Kościele Garnizonowym

home_recipes_hr

1958

Zakończenie nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie.
Rozpoczęcie studiów w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie organów prof. Feliksa Rączkowskiego

home_recipes_hr

1960

Rozpoczęcie urlopu dziekańskiego (przygotowania do Egzaminu Dojrzałości).
Rozpoczęcie pracy jako drugi zastępca prof. Rączkowskiego w warszawskim Kościele św. Krzyża

home_recipes_hr

1961

Egzamin Dojrzałości w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących nr 9.
Zakończenie urlopu dziekańskiego

home_recipes_hr

1962

Prawykonanie na estradzie Filharmonii Warszawskiej Koncertu na organy i orkiestrę Tomasza Kiesewettera.
Rozpoczęcie studiów w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie kompozycji prof. Piotra Perkowskiego.
Zakończenie pracy jako drugi zastępca prof. Rączkowskiego w warszawskim Kościele św. Krzyża.
Rozpoczęcie urlopu dziekańskiego (przygotowania do egzaminu dyplomowego z organów).
Rozpoczęcie pracy jako etatowy organista w Filharmonii Warszawskiej

home_recipes_hr

1963

Zakończenie studiów organowych, uzyskanie tytułu magistra sztuki.
Zakończenie urlopu dziekańskiego.
Rozpoczęcie pełnienia funkcji Instruktora Kulturalno Oświatowego w Domu Wojska Polskiego w Warszawie

home_recipes_hr

1964

Zmiana pedagoga kompozycji na prof. Kazimierza Sikorskiego.
Zakończenie pełnienia funkcji Instruktora Kulturalno Oświatowego w Domu Wojska Polskiego w Warszawie

home_recipes_hr

1966

Zakończenie pracy jako organista w warszawskim Kościele Garnizonowym.
Rozpoczęcie pełnienia funkcji skarbnika w Kole Młodych Związku Kompozytorów Polskich.
Rozpoczęcie pracy pedagogicznej w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie.
Rozpoczęcie pracy pedagogicznej w Państwowym Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (okres kilku lat)

home_recipes_hr

1968

Zakończenie studiów kompozytorskich, uzyskanie kolejnego tytułu magistra sztuki

home_recipes_hr

1969

I Nagroda na XII Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich za utwór Assemblage na orkiestrę symfoniczną

home_recipes_hr

1970

Początek współpracy z Warszawską Operą Kameralną i Teatrem Dramatycznym w Warszawie.
Nagroda im. ks. I. O. Mańskiego za piosenki I słowo stawa się ciałem, Panie Boże mój, na festiwalu Sacrosong we Wrocławiu

home_recipes_hr

1971

Zakończenie pełnienia funkcji skarbnika w warszawskim Kole Młodych Związku Kompozytorów Polskich.
Rozpoczęcie pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego w warszawskim Kole Młodych Związku Kompozytorów Polskich

home_recipes_hr

1972

Stypendium Związku Kompozytorów Polskich

home_recipes_hr

1975

Rozpoczęcie pracy pedagogicznej w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Zakończenie pracy jako etatowy organista w Filharmonii Warszawskiej.
Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej

home_recipes_hr

1976

Pełnienie funkcji kierownika muzycznego Zespołu Estradowego Wojsk Ochrony Pogranicza w Warszawie

home_recipes_hr

1977

Pełnienie funkcji instruktora artystycznego w Zakładach Mechanicznych Ursus w Warszawie

home_recipes_hr

1979

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia

home_recipes_hr

1980

Zakończenie współpracy z Warszawską Operą Kameralną i Teatrem Dramatycznym w Warszawie.
Nagroda Komitetu do spraw Radia i Telewizji za piosenkę Nie pytajcie kogo wolę

home_recipes_hr

1985

Odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi

home_recipes_hr

1986

Nagroda III Stopnia Rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej

home_recipes_hr

1987

III nagroda w konkursie Polskiego Związku Chórów i Orkiestr na kompozycję chóralną za utwór Dyptyk wiejski

home_recipes_hr

1988

III nagroda w Ogólnopolskiego Konkursu Lotnictwo polskie za piosenkę Błękitna Planeta

home_recipes_hr

1992

Rozpoczęcie pracy pedagogicznej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (później przekształconej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
Rozpoczęcie współpracy jako akompaniator z Chórem Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
Członek jury na IV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii

home_recipes_hr

1994

Prowadzenie kursu improwizacji dla uczniów szkół średnich w Legnicy

home_recipes_hr

1995

Prowadzenie seminarium na temat improwizacji organowej dla uczniów średnich szkól muzycznych a także studentów klas organów

home_recipes_hr

1995

Prowadzenie kursu improwizacji dla uczniów szkół średnich w Legnicy

home_recipes_hr

1997

Rozpoczęcie pełnienia funkcji konsultanta szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Rozpoczęcie pełnienia funkcji dyrektora artystycznego Związku Mazowieckiego Polskich Chórów i Orkiestr

home_recipes_hr

1998

Członek jury na II Konkursie Muzyki Organowej XX wieku w Legnicy.
Odznaczenie Zasłużony dla Legnicy

home_recipes_hr

1999

Zakończenie pełnienia funkcji konsultanta szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Zakończenie pełnienia funkcji dyrektora artystycznego Związku Mazowieckiego Polskich Chórów i Orkiestr

home_recipes_hr

2000

I nagroda na XV Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie za płytę Marian Sawa – Organ Works I

home_recipes_hr

2001

Nominacja płyty  Marian Sawa – Organ Works II do nagrody Fryderyk 2001

home_recipes_hr

2002

Ponowne rozpoczęcie pracy pedagogicznej w Państwowym Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.
Członek jury na II Wrześniowych Spotkaniach z Pieśnią Chóralną im Bohaterów Walk nad Bzurą w Sochaczewie.
Odznaczenie Biskupa legnickiego w uznaniu zasług dla diecezji

home_recipes_hr

2003

Zakończenie pracy pedagogicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Zakończenie współpracy jako akompaniator z Chórem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Członek jury na Konkursie Młodych kompozytorów Musica Sacra w Częstochowie.
Członek jury na Konkursie Kompozytorskim na utwór kameralny dla uczniów szkół średnich w Legnicy.
Członek jury na Konkursie na I Konkursie Organistów Pro Organo w Warszawie.
Członek jury na III Wrześniowych Spotkaniach z Pieśnią Chóralną im Bohaterów Walk nad Bzurą w Sochaczewie

home_recipes_hr

2004

Przewodniczący jury na II Powiatowych Spotkaniach Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Mińsku Mazowieckim

home_recipes_hr

2005

Śmierć kompozytora w Warszawie (27 kwietnia).
Pośmiertne odznaczenie przez samorząd warszawskiej dzielnicy Praga Północ Zasłużony dla Pragi

home_recipes_hr

 

 

Przygotował dr Leszek M. Gorecki