kreskagorna

nawet 1000 utworów …

home_recipes_hr
 
bg1
 

Spuścizna kompozytorska Mariana Sawy jest ogromna, a jej dokładna liczba jest nieznana. Ustalenie liczby wszystkich napisanych przez Sawę utworów jest praktycznie niemożliwe i pozostanie „kwestią otwartą”, ponieważ kompozytor:

  • nie prowadził katalogu skomponowanych przez siebie dzieł
  • bardzo często ofiarowywał swoje rękopisy wykonawcom, zapominając o tym fakcie
  • wiele rękopisów zaginęło lub pozostaje nadal w zbiorach osób prywatnych
  • kompozytor nie troszczył się o los swoich utworów, ani nie zabiegał o ich wydanie
  • większość jego kompozycji nie była publikowana

Rękopisy, które za życia znajdowały się w zbiorach prywatnych Mariana Sawy (w jego mieszkaniu), po śmierci kompozytora znalazły się w siedzibie Towarzystwa im. M. Sawy w Skierdach.  Kompozytor pragnął bowiem, aby jego spuściznę przekazać do biblioteki, a na wykonawcę jego woli wyznaczył Mariettę Kruzel-Sosnowską (podstawa: testament kompozytora z dnia 30 marca 2005 – dokument w posiadaniu TiMS). Po powołaniu do istnienia Towarzystwa im. Mariana Sawy w roku 2006, rozpoczęło się oficjalne i długotrwałe porządkowanie rękopisów. Do zbiorów przyjęto także manuskrypty Sawy „zwrócone” przez rożnych artystów i zespoły. W kopiach rękopisów, które przechowuje obecnie TiMS pozostają 723 utwory. Zgromadzona i skatalogowana przez TiMS spuścizna kompozytorska w ORYGINALE przekazana została oficjalnie do Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w marcu 2012 roku.