kreskagorna

na chór mieszany a capella

home_recipes_hr
 
Anyfona Laudate pueri, ?
Oto ciało Chrystusa, ?
Kraino czysta, ?
Msza die 3 Maji B.M.V. Regina Poloniae na chór mieszany (SATB) a cappella, 1965
Regina Mundi, 1966
4 Motety Jasnogórskie, 1968
Pieśni mimowolne, 1970
Pokłon mojej Warszawie, 1970
Entliczek – pentliczek, 1971
Pomidor, 1971
Responsoria na Boże Ciało – I cykl na chór mieszany a cappella (SATB), 1972
Stabat Mater, 1981
Magnificat, 1982
Matko pszeniczna, 1982
Pater noster III, 1982
Arabeska stylizowana, 1983
Dwie pieśni, 1983
Jarzębinowy bal, 1983
Pieśń mojej nadziei, 1983
Zakochany w Warszawie, 1983
O Lux beata caelitum, 1986
Laudate pueri, 1991
Adeste Fideles na chór mieszany a capella, 1993
Dyptyk Wiejski, 1993
Gloria Tibi Trinitas, 1993
Iam sol recedit Igneus na chór mieszany, 1993
Jan przyszedł świadczyć, 1993
Jesu dulcis memoria, 1993
Veni sancti Spiritus, 1993
Trzy wersety allelujatyczne, 1993
Jan przyszedł
Ty dziecię
Alleluja
Anima Christi, 1994
Ave Maria na 8 głosowy chór mieszany (SI, SII, AI, AII, TI, TII, BI, BII), 1994
Ave Maris Stella na chór mieszany (SATB) a cappella, 1994
Msza Eucharystyczna, 1994
O sacrum convivum na chór mieszany (SATB), 1994
Kalejdoskop na chór mieszany (SATB), 1995
Rex pacificus, 1995
Salvator mundi, 1995
Gloria wersja 1 na chór mieszany (SATB), 1995
Lauda anima mea na chór mieszany a cappella, 1996
Cantate Domino, 1996
Dwa motety Bożonarodzeniowe na chór mieszany, 1996
Puer natus
Parvulus Filius
Ego sum panis vivus na chór mieszany, 1996 [21.05.1996]
Hymnus Gentis Polonae Gloria, 1996
In iubilatione, 1996
Laudate Dominum – Alleluja, 1996
Lauda anima mea, 1996
Matka Boska zna Warszawę, 1996
Missa Brevis na chór mieszany, 1996
Popule meus, 1996
Ave Verum na chór mieszany a cappella (SATB), 1997
Carmina in honorem Sancti Adalberti na chór mieszany a cappella (SATB), 1997
Modlitwa wieczorna, 1997
Bracia patrzcie jeno na chór mieszany a cappella (SATB), 1997 (opracowanie kolędy)
Tryumfy, 1997 (opracowanie kolędy)
Salve Regina (SATB – podziały divisi), 1997 (12.01.1997)
Hymnus Academiae Balticae, 1998
Pax Vobis wersja 1 na chór mieszany (SATB), 1998
Oremus, 1998
Oremus pro pontifice, 1998 (28.11.1998)
Tota pulchra na chór mieszany (SATB – podział divisi), 1999
Ver ridet, sł. J. A. Wojtczak, 2000
Laudate, 2000
Gaude Mater, 2000
Ver ridet, 2000
Surrexit Christus hodie, 2001
Ad Jubilationem, 2002
Ecce Homo, 2000
Laus Deo, 2000
In monte Oliveti, 2003
Crux fidelis, 2003
Pokropię Was, 2004
Pamięć dawnych dni, sł. M. Sawa, 2004
 

kreskagorna

na chór mieszany a capella i głosy solowe

home_recipes_hr
 
Trzy pieśni na sopran solo i chór mieszany, 1970
Pieśń serca na sopran solo i chór mieszany, 1970
Legnicka Rapsodia na głos solo, głos recytujący i chór mieszany, 1972
Confiteor na chór mieszany (SATB) i 2 solistów (ST), 1981
Sacrum convivum na głosy solowe, 1981
Ave Maria, 1980
Ave Regina, 1980
Ecce Panis Angelorum, 1980
Gloriosus Deus, 1980
Ps. 50 Miserere mei Deus, 1980
Regina caeli laetare, 1980
Sub Tuum Praesidium, 1980
Te Deum, 1980
Dzwony cerkiewne, 1981
Boże jestem Twoim więźniem, 1981
Oj, daj mi powrócić, 1981
Ojcze nasz, 1981
Salve Regina, 1981
O sacrum convivum na chór mieszany i 2 solistów (ST), 1981
Confiteor na chór mieszany, sopran solo i tenor solo, 1981
Lacrimosa, 1982
Pater noster na chór mieszany i solo, 1982
Regina Coeli, 1982
Litania, 1983
Missa quarta, 1983
Suplikacje, 1985
Ad multos annos, vivat!, 1986
Adeste fideles, 1986
In monte Oliveti, 1986
Missa brevis, 1986
Fili et filiae, 1986
Panie jedynie Ty, sł. M. Książkiewicz, 1986
Vexilla Regis, 1986
Litania, sł. M. Sawa, 1987
Ludu mój ludu, 1986
Hej! Pod Krywaniem, 1988
Alleluja, 1989
Alma Redemptoris Mater, 1989
Ave Regina caelorum, 1989
Hejnał Warszawskiego Zespołu Chorałowego, 1989
Laudate Dominum, 1989
Rex Pacificus, 1989
Alleluja, Zdrowaś Maryjo, 1990
Bogarodzico! Dziewico!, sł. J. Słowacki, 1990
Duszo Chrystusowa, 1990
6 Psalmów, 1990
Tyś wielką chlubą, 1990
5 Pastorałek, 1990
Alleluja, 1991
Czego chcesz od nas Panie, 1991
Ego sum Panis, 1991
Krwi Przenajświętsza, 1991
Ojcze Andrzeju, 1991
Pieśń do Boga, 1991
Psalm 112 „Laudate pueri”, 1991
Aniołów chóry, 1991
W sakramencie utajony, 1994
Tota pulchra est amica mea wersja 1 na sopran solo i chór mieszany, (SATB – podziały divisi), 1994
Tota pulchra est amica mea wersja 2 na sopran solo i chór mieszany, (SATB – podziały divisi), 1994
Czemu płaczesz rzewnie…, 1995
Modlitwa na głosy męskie, 1995
Święty Eugeniuszu de Mázenod, 1995
Tryptyk Maryjny na chór mieszany i sopran solo, 1995
Maria Mater gratiae – hymn
Sub Tuum Praesidium – antyfona
Virgo Parens Christi – responsorium
Missa brevis, 1996
In iubilatione, 1996
Oj, Maluśki na baryton solo i chór mieszany, 1997
Ave Maris Stella na chór mieszany (SATB) i sopran solo, 1997
Crucem tuam, 1998
Domine exaudi, 1998
Oremus pro pontifice na chór mieszany (SATB) i solistów z chóru (SSA), 1998
Ubi Caritas, 1998
Moja Polska, 1998
Pax Vobis, 1998
Laudate, 2000
Surrexit Christus Hodie… Alleluja! na bas i chór mieszany a cappella, 2001
In honorem servi Dei Stephani Cardinalis Wyszyñski na chór mieszany i sopran, 2002
 

kreskagorna

na chór żeński a capella

home_recipes_hr
 
Narodzenie na 3 gł. chór żeński (gł. równe), 1978
Pater noster II na chór żeński a cappella (3 głosy równe), 1982 (5.IX.1982)
Ps. 8 – O Panie, Panie nasz na 4 głosowy chór żeński, 1990
Zbiór pieśni na 4 głosowy chór żeński (SI, SII, AI, AII), 1992
Pater noster, 1992
Ojcze nasz, 1992
O Panie, Panie nasz, 1992 (30.VI.1992)
Zdrowaś Mario, 1992
Rozdawaj miłość, 1992
Miłość jest cierpliwa, 1992
Z radością dziękujmy Ojcu, 1992
Znak wielki, 1992
Ja Cię zawsze będę strzegł, 1992
Błogosławcie Pana, 1992
12 kolęd i pastorałek na 4 głosowy chór żeński, 1992
I. Niechaj będzie pochwalony
II. Gruchnęła nowina
III. Jezu, śliczny kwiecie
IV. O prześliczny mój malutki
V. Witajże dzieciątko
VI. Alleluja, chwalmy Boga
VII. Christus, Christus natus est nobis
VIII. Puer natus est nobis
IX. Kanon na Boże Narodzenie
X. Wschodzi gwiazdka
XI. Wykrzyknijmy wiwat!
XII. Bóg nam zesłał swego Syna
Laudate Dominum na 4-głosowy chór żeński, 1999
Pater noster – Fiat voluntas Tua na 4-głosowy chór żeński, 1999
I – VI Alleluja na chór żeński – 3 głosy równe, 2002
Pasterzu Kościoła na chór żeński – 3 głosy równe, 2002
Hymn „Dobro i Pokój” na na chór żeński – 3 głosy równe, 2002
Psalm 62 na na chór żeński – 3 głosy równe, 2002
Ciebie Boga wychwalamy na na chór żeński – 3 głosy równe, 2002
Ave Maria na 3 głosowy chór żeński, 2002
4 kolędy na chór żeński (SI, SII, AI, AII), 2003
Jezus malusieńki
Mędrcy świata
Przystąpmy do szopy
Do Betlejemu
Cor Jesu na chór żeński – 3 głosy równe, 2004
 

kreskagorna

na chór żeński i głos solowy

home_recipes_hr
 
O Gloriosa na 6 głosowy chór żeński (SI, SII, SII, AI, AII, AIII) i sopran solo, 1995
 

kreskagorna

na głosy równe a capella

home_recipes_hr
 
Szafirowa romanza na 3 głosy równe, ?
Amemus Patriam na chór dziecięcy, 1968
Anioł Pański, 1972
Pieśń Kociłapciów na 3 głosy równe, 1981
W koleinie na 3 głosy równe, sł. K. Iłłakowiczówna, 1981
Wiersze śpiewane – 5 pieśni na 3 głosy równe do sł. L. Staffa, 1983
Siądź z książką
Dla Łaknących
Cisza wieczorna
Młodość
Lilia wodna
W Jaśminowym ogrodzie na 3 głosy równe, sł. E. Pac-Gajewska, 1988
W koleinie na 3 głosy równe, 1988
Za oknami świt (preludium) na 4 głosy równe, sł. J. Lechoń, 2000
Ave Maria, 2002
Ciebie Boga wychwalamy na 3 głosy równe, 2002
Kanony śpiewane na głosy równe, 2002
Psalm 62 na trzy głosy równe, 2002
 

kreskagorna

na chór męski a capella

home_recipes_hr
 
Litania, 1967
Psalm woli, 1972
Spraw Ojcze, 1972
Różowa chwilka na chór męski, sł. A. Asnyk, 1975
Responsoria na Boże Ciało – II cykl na chór męski a cappella (TI, TII, BI, BII), 1972
Ave Maria na chór męski 6. głosowy (TI, TII, TIII, BI, BII, BIII) a cappella, 1980
Ecce Panis, 1980
Omni Die, 1981
Beatus Vir, 1981
Pater noster na chór męski 6. głosowy (TI, TII, TIII, BI, BII, BIII) a cappella, 1981
Invitatorium, 1982
Matko najczystsza, 1982?
Bogurodzico Dziewico! na chór męski (TI, TII, BI, BII) a cappella – divisi głosów, 1981
Adoro te devote, 1985
De wonderros van Cascia, 1985
Ave Maris Stella na chór męski (TI, TII, BI, BII) a cappella, 1986
Adeste fideles na chór męski (TI, TII, BI, BII) a cappella, 1986
Beatus vir na chór męski a cappella (TI, TII, BI, BII), 1986
Ave verum, 1986
Hej, pod Krywaniem na chór męski a cappella (TI, TII, BI, BII), 1988
Ciebie mój Boże, 1989
Chistus vincit, 1989
Ps 13 Jak długo Panie, 1989
Ps 12 Ratuj Panie, 1990
Ps 100 Wykrzykuj Panu cała ziemio, 1990
Ps 123 Do Ciebie wznoszę oczy moje, 1990
Ps 130 Z głębokości wołam, 1990
Tyś wielką chlubą, 1990
Nieszpory do św. Andrzeja Boboli, 1990
Ojcze Andrzeju na chór męski (TI, TII, BI, BII – divisi głosów), 1991
Pieśń dziękczynienia i chwały na chór męski (TI, TII, BI, BII – divisi głosów), 1991
Ps 91 Czego chcesz od nas Panie, 1991
Missa quarta „Cunctipotens genitor Deus“ na chór męski (TI, TII, BI, BII) a cappella, 1993
Aniołów chóry na chór męski a cappella (TI, TII, BI, BII), 1994
W sakramencie utajony na chór męski a cappella (TI, TII, BI, BII), 1994
Gloria wersja 2 na chór męski (TI, TII, BI, BII), 1995
Czemu płaczesz rzewnie, 1995
Modlitwa, 1995
Missa brevis na chór męski a capella (TI, TII, BI, BII), 1996
Gelobet seist Du Jesu Christ, 1996
Lobbe den Herren, 1996
3 Motety, 1998
Ubi Caritas, 1998
Domine Exaudi, 1998
Crucem Tuam, 1998
Pax Vobis wersja 2 na chór męski (TI, TII, BI, BII), 1998
Oto idę, 2000
 
kreskagorna

na chór męski i głosy solowe

home_recipes_hr
 
Salve regina na chór męski i 3 głosy solowe, ?
Dwór na chór męski i tenor solo, sł. B. Jodko, 1975
Miserere na chór męski (TI, TII, BI, BII) i solo z chóru,1980
Benedic anima mea, na chór męski (TI, TII, BI, BII) i tenor solo, 1981
Beatus vir – Szczęśliwy mąż na chór męski (TI, TII, BI, BII) i 3 solistów (T, T, B), 1981
Chrystus otwiera Ci oczy na chór męski (TI, TII, BI, BII) i 4 solistów (TT, BB), 1982
Pater noster I na chór męski (TI, TII, BI, BII) i tenor solo, 1982
Invitatorium na chór męski (TI, TII, BI, BII) i solo z chóru, 1982
Sub Tuum Praesidium na chór męski (TI, TII, BI, BII) i tenor solo, 1982
Ave Maris Stella na chór męski (TI, TII, BI, BII) i tenor solo, 1985
Adoro te devote na chór męski (TI, TII, BI, BII) i tenor solo, 1986
Ave verum na chór męski (TI, TII, BI, BII) i 2 solistów (T, B), 1985
Salve Regina na chór męski (TI, TII, BI, BII) i 3 solistów (TTB)
 

kreskagorna

utwory polichóralne

home_recipes_hr
 
Die heilige Nacht na 2 chóry męskie (TI, TII, BI, BII) i solo z chóru, 1978
Alma Redemptoris na 3-głosowy chór żeński i 3-głosowy chór męski a cappella, 1981
Magnificat na głosy solowe, chór żeński i chór meski a cappella, 1981
Regina coeli na głos solowy, chór żeński i chór męski a cappella, 1981
Veni Sancte Spiritus na dwa chóry mieszane (SATB) a cappella, 1993
Adoro te devote na 2 chóry trzygłosowe: żeński (A, AI, AII) i męski (TI, TII, B) i sopran solo, (?)
 

kreskagorna

inne chóralne

home_recipes_hr
 
Wspomnienie młodości na 2 głosy żeńskie i 1 męski, 1983