Missa Claromontana w Warszawie

W dniu 14 października 2007 r. w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie podczas Mszy św. radiowej (o godz. 9.00) inaugurującej nowy rok akademicki 2007/2008 została wykonana Missa Claromontana. W uroczystości udział wzięli studenci i wykładowcy Akademii Muzycznej w Warszawie, a Chór Akademii poprowadziła dr hab. Katarzyna Sokołowska.