Muzyka Sawy zabrzmiała w Gdańsku

W dniu 16 maja 2007 roku w Kościele pw. Św. Mikołaja w Gdańsku odbył się monograficzny koncert muzyki Mariana Sawy w wykonaniu Marietty Kruzel-Sosnowskiej i Jolanty Sosnowskiej. Z okazji 70. rocznicy urodzin Kompozytora podczas wieczoru muzycznego zabrzmiały następujące utwory:

– Sekwencja Victimae paschali laudes (1996)
– Partita Wesoły nam dzień dziś nastał (1980)
– Magnificat (2000)
– Bogurodzica (2003)
– Ave Maria (1994)
– Fantazja Regina Poloniae (1996)
– Fantazja Święty Boże (2003)
– Fantazja jasnogórska (1996)
– Modlitwa (2003)
– Trzy Dialogi (2002)
– Toccata (1973)

Koncert odbył się w ramach koncertów organowych „Bliżej Bacha” organizowanych przez Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku.