Nagroda od TiMS dla najlepszego improwizatora konkursu Pro Organo

Nagroda od TiMS dla najlepszego improwizatora konkursu Pro Organo

W dniach 24-28 września 2007 r. w warszawskim kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych odbył się III Ogólnopolski Konkurs Organistów zorganizowany przez Fundację Pro Organo. Nagrodę specjalną za najlepszą improwizację w wysokości 500 PLN ufundowaną przez Towarzystwo im. Mariana Sawy otrzymał Andrzej Garbarek.