Nowe nuty i płyty z muzyką Sawy wydane

W czasopiśmie Liturgia Sacra cyklicznie zamieszczane są utwory chóralne Mariana Sawy.

Ostatnio ukazały się także dwie nowe publikacje płytowe z muzyką Sawy: Album dwupłytowy „Utwory fortepianowe” w wykonaniu Marcina Łukaszewskiego i Jakuba Kopczyńskiego – fortepian oraz „Marian Sawa Utwory organowe 1” w wykonaniu Jana Bartłomieja Bokszczanina – organy.

Więcej informacji na temat płyt znajduje się w dziale Publikacje.