o utworach Sawy na sesji naukowej CEA i UMFC

W dniach 16-18 września odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez CEA i UMFC pt.: „Problemy metodyczne i programowe w kształceniu organistów”.

Pani Marietta Kruzel-Sosnowska wygłosiła na niej referat z ilustracją muzyczną: „Utwory o charakterze pedagogicznym Mariana Sawy jako przykład rozwiązywania problemów technicznych w dydaktyce organowej na poziomie szkoły muzycznej II stopnia”.