plany konkursowe na 2021 rok

W 2021 roku Towarzystwo im. Mariana Sawy we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina planuje zorganizowanie Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu Organowego. Konkurs organowy ma zostać połączony z wewnętrznym, uczelnianym konkursem kompozytorskim na utwór organowy „Marian Sawa in memoriam”, którego wykonanie będzie obowiązkowe w pierwszym etapie konkursu organowego.

W zamierzeniu organizatorów kompozycja konkursowa powinna trwać około 7 minut, wykorzystywać możliwości kolorystyczne dużych organów, a w zapisie posługiwać się tradycyjną notacją. Inspiracja twórczością Patrona Konkursu będzie mile widziana.

Prace kompozytorskie oceniać będzie Jury złożone z pedagogów UMFC. Wysokość nagród, regulamin oraz adres mailowy, pod którym organizatorzy będą oczekiwać prac, zostaną podane w późniejszym terminie.