kreskagorna

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORGANOWY
IM. MARIANA SAWY w Warszawie

home_recipes_hr
 
Ideą  Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Mariana Sawy dla uczniów szkół muzycznych II stopnia jest zainteresowanie młodych adeptów sztuki organowej oraz ich pedagogów osobą i twórczością wybitnego twórcy muzyki organowej XX wieku – Mariana Sawy, który pozostawił po sobie ogromną spuściznę kompozytorską, w tym ponad 200 utworów na organy. Utwory te posiadają walory nie tylko artystyczne, ale i dydaktyczne. Jego zbiory etiud na pedał solo, na manuał i pedał, mini – fugi i tria – kanony, oraz 66 preludiów na temat polskich pieśni kościelnych zawierają kompendium problemów techniki gry organowej, które uczniowie mogą opanować w trakcie nauczania w szkole muzycznej II stopnia. Utwory te są godne polecenia szerokiemu gronu pedagogów i uczniów. Towarzystwo im. Mariana Sawy ma nadzieje, iż dzięki temu konkursowi cała twórczość organowa Mariana Sawy stanie się bardziej znana wśród uczniów i pedagogów oraz, iż w przyszłości muzyka SAWY będzie wybrzmiewać w interpretacji tych młodych organistów podczas koncertów i festiwali na całym świecie.
 
 
kreskagorna

Materiały do pobrania:

home_recipes_hr

 

Formularz zgłoszeniowy 2017

 

kreskagorna

Regulamin nadchodzącego konkursu (2017)

home_recipes_hr
 
Nuty można zamawiać po adresem e-mail: marian.sawa.society@gmail.com

1. Konkurs odbywa się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w dniach 16 i 17 stycznia 2017 roku
na mechanicznych, 17- głosowych, dwu manuałowych organach firmy „Józef Molin”.

2. Konkurs jest skierowany do uczniów dwóch ostatnich klas szkół muzycznych I
stopnia, oraz wszystkich klas szkół muzycznych II stopnia.

3. Konkurs ma charakter monograficzny. Jego celem jest popularyzacja twórczości
organowej Mariana Sawy, zmarłego w 2005 r. wybitnego kompozytora, organisty,
improwizatora i wieloletniego pedagoga Szkoły.

4. Konkurs przeprowadzany jest w trzech grupach repertuarowych :
Grupa „młodsza” – klasy V i VI szkół I st., IV klasa szkół muzycznych I st.
w cyklu 4-letnim i I klasa szkół muzycznych II st.;
Grupa „średnia” – klasy II – IV szkół II st. (obowiązuje limit wieku do 17 lat)
Grupa „starsza” – klasa V-VI szkół II st. (obowiązuje limit wieku do 21 lat)

5. Konkurs organizowany jest przez ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w
Warszawie i Towarzystwo im. Mariana Sawy przy współfinansowaniu Centrum
Edukacji Artystycznej.

6. Jury powołuje Centrum Edukacji Artystycznej.

7. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów dla najlepszych
uczestników konkursu i ich pedagogów. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy
uczestnictwa w Konkursie.

8. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie Jurorów.

9. Uczestnicy będą oceniani w skali od 0 do 25 punktów.

10. Wytypowani przez Jury laureaci Konkursu są zobowiązani do wystąpienia na Koncercie
Laureatów.

11. Zgłoszenia uczestników należy nadsyłać do 2 stycznia 2017 r. (formularz w
załączeniu) na adres Szkoły:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Szymanowskiego
01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1
lub elektronicznie: sekretariat@szymanowski.edu.pl

12. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji „Muzyka-Talent-Pasja” z dopiskiem
„Sawa 2017” Bank Pocztowy nr konta 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001

Program konkursu

Grupa „młodsza”:
1. Trzy wybrane preludia ze zbioru „Male Preludia na organy” (1992)
( Nuty dostępne w Towarzystwie im. Mariana Sawy)
2. Jedno preludium ze zbioru „Polskie preludia organowe na Adwent i Boże
Narodzenie” (Warsaw Music Edition)
3. Jeden z wybranych utworów: „Trzy tańce w dawnym stylu”, (nuty dostępne w TiMS),
„Al’Antico” (Nuty dostępne w TiMS), Trzy elegie (wyd. Towarzystwa im. Mariana Sawytom
2 utworów fortepianowych), względnie inny utwór dowolny o podobnym stopniu
trudności.

Grupa „średnia” : (obowiązuje limit wieku do 17 lat)
1. Etiuda pedałowa nr 2, lub 12 ( wyd. Warsaw Musik Edition)
2. Etiuda manuałowa nr 5, lub 7 ( wyd. Warsaw Music Edition)
3. Jedno wybrane preludium na temat polskiej pieśni kościelnej (Wydawnictwo – IndykKraków)
4. Utwór dowolny, wybrany przez uczestnika spośród utworów Mariana Sawy

Grupa „starsza”: (obowiązuje limit wieku do 21 lat)
1. Partita „Jezu Chryste Panie miły (wyd. Pro Organo Edition) , lub Partita “ Alleluja,
Jezus żyje” (nuty dostepne w Towarzystwie im. Mariana Sawy)
2. Toccata i fuga (wyd. Pro Organo Edition) Etiuda Koncertowa nr 10 (wyd. Warsaw
Music Edition)
3. Utwór dowolny, wybrany przez uczestnika spośród kompozycji Mariana Sawy

 
 
home_recipes_hr