kreskagorna

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORGANOWY
IM. MARIANA SAWY w Warszawie

home_recipes_hr

Ideą  Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Mariana Sawy dla uczniów szkół muzycznych II stopnia jest zainteresowanie młodych adeptów sztuki organowej oraz ich pedagogów osobą i twórczością wybitnego twórcy muzyki organowej XX wieku – Mariana Sawy, który pozostawił po sobie ogromną spuściznę kompozytorską, w tym ponad 200 utworów na organy. Utwory te posiadają walory nie tylko artystyczne, ale i dydaktyczne. Jego zbiory etiud na pedał solo, na manuał i pedał, mini – fugi i tria – kanony, oraz 66 preludiów na temat polskich pieśni kościelnych zawierają kompendium problemów techniki gry organowej, które uczniowie mogą opanować w trakcie nauczania w szkole muzycznej II stopnia. Utwory te są godne polecenia szerokiemu gronu pedagogów i uczniów. Towarzystwo im. Mariana Sawy ma nadzieje, iż dzięki temu konkursowi cała twórczość organowa Mariana Sawy stanie się bardziej znana wśród uczniów i pedagogów oraz, iż w przyszłości muzyka SAWY będzie wybrzmiewać w interpretacji tych młodych organistów podczas koncertów i festiwali na całym świecie.