6. KONKURS

home_recipes_hr

14-15 stycznia 2020 roku

 

Wyniki Konkursu ustalone na posiedzeniu Jury wraz z przydziałem nagród i dyplomów:

 

GRUPA „MŁODSZA”


I miejsce                    Julia Chomicz
uczennica prof. Ewy Wołczek w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Suwałkach

Laureat I miejsca otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 500  zł

 

II miejsce                   Bartosz Wódczak
uczeń prof. Hanny Buczkowskiej-Bartczak w PSM I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie

Laureat II miejsca otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł

 

III miejsce                 Ewelina Wiecha
uczennica prof. Lucyny Glezner-Sun w PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu

Laureat III miejsca otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł

 

wyróżnienie I st.        Maciej Waszczyszyn
uczeń prof. Wiesława Kaczora w ZSM im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie

Laureat wyróżnienia I st. otrzymuje dyplom

 

wyróżnienie II st.      Patryk Ledwig
uczeń prof. Lucyny Glezner-Sun w PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu

Laureat wyróżnienia II st. otrzymuje dyplom

  

 

GRUPA „ŚREDNIA”

 

I miejsce ex aequo               

Oliwier Sajdak
uczeń prof. Wiesława Kaczora w ZSM im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie
Tytus Sikorski
uczeń prof. Agnieszki Walczy w PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
Grzegorz Wijas
uczeń prof. Elżbiety Maciejowskiej w ZSM im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie

Laureaci I miejsca otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne w kwocie 500 zł

 

II miejsce                   Anna Rąpała
uczennica prof. Wiesława Kaczora w ZSM im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie

Laureat II miejsca otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł

 

III miejsce ex aequo

Krzysztof Bas
uczeń prof. Krzysztofa Karcza w ZPSM im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej
Wiktoria Trzmielewska
uczennica prof. Hanny Buczkowskiej-Bartczak w PSM I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie

Laureaci III miejsca otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne w kwocie 300 zł

 

wyróżnienie           Piotr Ratuszny
uczeń prof. Lucyny Glezner-Sun w PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu

Laureat wyróżnienia otrzymuje dyplom

  

 

GRUPA „STARSZA”

 

I miejsce                    Jakub Golon
uczeń prof. Iwony Pietkiewicz w PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

Laureat I miejsca otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 600 zł

 

II miejsce                   Kasper Boliński
uczeń prof. Aleksandry Gawlik w POSM II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie

Laureat II miejsca otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł

 

III miejsce                 Paweł Hadaschik
uczeń prof. Lucyny Glezner-Sun w PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu

Laureat III miejsca otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł

 

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić i przyznać dyplomy następującym pedagogom:
Hannie Buczkowskiej-Bartczak (dwukrotnie), Aleksandrze Gawlik, Lucynie Glezner-Sun (czterokrotnie), Wiesławowi Kaczorowi (trzykrotnie), Krzysztofowi Karczowi, Elżbiecie Maciejowskiej, Iwonie Pietkiewicz, Agnieszce Walczy, Ewie Wołczek

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują upominki w postaci płyt CD oraz nut utworów organowych M. Sawy.
Wszyscy pedagodzy otrzymują upominki w postaci nut utworów organowych M. Sawy.