Cele i adresaci kursu
Warsztaty poświęcone są w całości interpretacji muzyki na instrumenty klawiszowe M. Sawy. Pierwsze odbyły się w 2010 r., również w Częstochowie, drugie w 2012 r. i poświęcone były interpretacji muzyki nie tylko organowej i fortepianowej, ale także klawesynowej Mariana Sawy. Grę na klawesynie wykładała dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz. W roku 2016 doszła interpretacja muzyki skrzypcowej i kameralnej, które poprowadziła dr Jolanta Sosnowska. Kurs odbywa się co dwa lata, podobnie jak (przemiennie) konkurs wykonawstwa muzyki organowej M. Sawy. Adresatami są uczniowie szkół muzycznych i pedagodzy, a także studenci. Od roku 2018 kurs będzie odbywał się w Bielsku Białej.

Kurs obejmuje:
Lekcje otwarte, wykłady, projekcje filmowe poświęcone muzyce organowej i fortepianowej, klawesynowej oraz skrzypcowej i kameralnej Mariana Sawy (1937-2005). Istnieje możliwość pracy również nad interpretacją utworów organowych i fortepianowych innych kompozytorów polskich XX i XXI wieku. Warsztatom towarzyszą koncerty wykładowców i uczestników warsztatów.

Miejsce
Od 2018 roku – ZPSM I i II stopnia im. St. Moniuszki w Bielsku Białej

Czas
Czerwiec, pierwszy tydzień po zakończeniu roku szkolnego. Lata parzyste.

Zgłoszenia
Więcej informacji w marcu 2018.