Cele i adresaci kursu
Warsztaty poświęcone są w całości interpretacji muzyki na instrumenty klawiszowe M. Sawy. Pierwsze odbyły się w 2010 r., również w Częstochowie, drugie w 2012 r. i poświęcone były interpretacji muzyki nie tylko organowej i fortepianowej, ale także klawesynowej Mariana Sawy. Grę na klawesynie wykładała dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz. W roku 2016 doszła interpretacja muzyki skrzypcowej i kameralnej, które poprowadziła dr Jolanta Sosnowska. Kurs odbywa się co dwa lata, podobnie jak (przemiennie) konkurs wykonawstwa muzyki organowej M. Sawy. Adresatami są uczniowie szkół muzycznych i pedagodzy, a także studenci.

Kurs obejmuje:
Lekcje otwarte, wykłady, projekcje filmowe poświęcone muzyce organowej i fortepianowej Mariana Sawy (1937-2005). Istnieje możliwość pracy również nad interpretacją utworów organowych i fortepianowych innych kompozytorów polskich XX i XXI wieku
prezentację organów częstochowskich, m.in. odrestaurowanego instrumentu o ponad 100 głosach w Bazylice Jasnogórskiej
koncerty wykładowców i uczestników warsztatów.

Miejsce
ZSM im. Żebowskiego w Częstochowie.

Czas
Czerwiec, pierwszy tydzień po zakończeniu roku szkolnego. Lata parzyste.

Zgłoszenia
Zgłoszenia (druki do pobrania na stronie ZSM) przyjmuje sekretariat ZSM w Częstochowie. Należy je nadsyłać pocztą na adres Szkoły, z dopiskiem: III Ogólnopolskie Warsztaty im. M. Sawy. Termin zgłoszeń upływa w połowie czerwca w latach parzystych. ZSM w Częstochowie może także przyjąć je w późniejszym terminie, o ile będą jeszcze wolne miejsca. Informacje o przyjęciu na warsztaty można uzyskać w sekretariacie Szkoły.