Sala im. Mariana Sawy w Warszawie

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, w postanowieniach na następny rok szkolny, przewidział nadanie dotychczasowej sali organowej nr 10, imienia „Mariana Sawy”.