kreskagorna

powstaliśmy w 2006 roku

home_recipes_hr
 

Towarzystwo im. Mariana Sawy zostało powołane do istnienia z inicjatywy Marietty Kruzel-Sosnowskiej oraz Marcina i Pawła Łukaszewskich w pierwszą rocznicę śmierci kompozytora. Zebranie założycielskie stowarzyszenia odbyło się w maju 2006 roku w Sali Senatu Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie), której wieloletnim wykładowcą był patron Towarzystwa, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki organowej. Do grona członków założycieli zaproszono wielu wybitnych polskich muzyków różnych specjalności – kompozytorów, organistów, dyrygentów, muzykologów, teoretyków muzyki.

 
 
kreskagorna

nasze cele

home_recipes_hr
 

Głównym celem Towarzystwa jest upowszechnianie i popularyzacja muzyki Mariana Sawy. Towarzystwo realizuje swoje cele między innymi przez:

 • współpracę z wybitnymi wykonawcami, zawodowymi zespołami artystycznymi, muzykologami i teoretykami muzyki
 • fundowanie stypendiów i nagród specjalnych; podejmowanie działalności naukowej, artystycznej, badawczej i edukacyjnej, związanej z twórczością Mariana Sawy
 • organizację imprez artystycznych: koncertów, festiwali, warsztatów, kursów, konkursów, sympozjów, odczytów
 • współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami muzycznymi i innymi organizacjami kultury i sztuki
 • udział w przedsięwzięciach propagujących twórczość, wykonawstwo i refleksję naukową nad muzyką Mariana Sawy
 • prowadzenie działalności wydawniczej (nuty, płyty CD, DVD, książki, czasopisma) i informacyjnej.

 
 
kreskagorna

nasze osiągnięcia

home_recipes_hr
 
Promocja twórczości Sawy wśród młodych:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie czterech edycji Konkursu im. Mariana Sawy w Warszawie
 • fundowanie stypendiów i nagród specjalnych na tymże Konkursie
 • zorganizowanie i przeprowadzenie czterech edycji Kursu interpretacji im. Mariana Sawy w Częstochowie

Działalność wydawnicza

 • powołanie do intnienia wydawnictwa TOWARZYSTWO IM. MARIANA SAWY EDITION
  • zrealizowanie (części z pomocą dofinansowania od MKiDN) wydania 11 tomów i kilku zeszytów z muzyką
   • fortepianową
   • organową
   • kameralną na instr. dęte
   • klawesynową
   • wokalną
   • skrzypcową
 • nawiązanie współpracy z CEA w celu dystrybucji wydawnictw nutwowych m. Sawy w szkołach na terenie całej Polski.

Działalność naukowa

 • wydanie dwóch książek o twórczości fortepianowej Sawy i wspomnień o Mariania Sawie
 • organizowanie wespół z innymi instytucjami sympozjów na temat życia i Twórczości Mariana Sawy.
 • organizacja koncertów i nagrań z prawykonaniami muzyki Mariana Sawy, przy współpracy z Uniwersytetem Muzycznym F. Chopina

Działaność promocyjna

 • regularna obecność tematyki w prasie i w rozgłośniach radiowych

 
 
kreskagorna

zarząd 2016

home_recipes_hr
 

mgr Marietta Kruzel-Sosnowska prezes
prof. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski wiceprezes
mgr Emilia Dziubińska skarbnik
dr Julita Kosińska sekretarz
mgr Dariusz Perendyk członek zarządu

 
 
kreskagorna

członkowie

home_recipes_hr
 

mgr Sebastian Adamczyk
prof. dr hab. Jagna Dankowska
mgr Emilia Dziubińska – skarbnik
prof. dr hab. Jerzy Dziubiński
dr Leszek Mateusz Gorecki
mgr Piotr Grinholc
s. dr Alicja Jończyk
dr Julita Kosińska – sąd koleżeński
mgr Marietta Kruzel-Sosnowska – prezes
prof. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski – wiceprezes
prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
JM prof. dr hab. Stanisław Moryto
mgr Tadeusz Olszewski
mgr Ewa Sawa
dr Jolanta Sosnowska
mgr Bartosz Patryk Rzyman
mgr Wiktor Brzuchacz
Aleksander Jan Szopa
mgr Andrzej Siekierski
mgr Dariusz Perendyk
mgr Magdalena Perendyk
prof. dr hab. Jarosław Wróblewski
prof. dr hab. Piotr Wilczyński
dr. med. Maria Hascewicz-Rzecka
dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz
mgr Urszula Świerczyńska
mgr Maja Baczyńska
mgr Wojciech Zieliński

 
 
kreskagorna

członkowie honorowi

home_recipes_hr
 

mgr Radosław Sawa i mgr Aleksandra Sawa
ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik
dr hab. Jan Bartłomiej Bokszczanin
prof. dr hab. Joachim Grubich
prof. dr hab. Elżbieta Karolak
dyr mgr Ewa Warzecha
mgr Zofia Wawrzyńska

 
 
kreskagorna

założyciele 2006

kreskagorna
 

mgr Sebastian Adamczyk
dr hab. Jan Bokszczanin
prof. dr hab. Jagna Dankowska
mgr Emilia Dziubińska
prof. dr hab. Jerzy Dziubiński
dr Leszek Mateusz Gorecki
mgr Piotr Grinholc
s. dr Alicja Jończyk
dr Julita Kosińska
mgr Marietta Kruzel-Sosnowska
prof. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski
prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Moryto
mgr Tadeusz Olszewski
mgr Ewa Sawa
ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik

 
 
home_recipes_hr