kreskagorna

powstaliśmy w 2006 roku

home_recipes_hr

Towarzystwo im. Mariana Sawy zostało powołane do istnienia z inicjatywy Marietty Kruzel-Sosnowskiej oraz Marcina i Pawła Łukaszewskich w pierwszą rocznicę śmierci kompozytora. Zebranie założycielskie stowarzyszenia odbyło się w maju 2006 roku w Sali Senatu Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie), której wieloletnim wykładowcą był patron Towarzystwa, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki organowej. Do grona członków założycieli zaproszono wielu wybitnych polskich muzyków różnych specjalności – kompozytorów, organistów, dyrygentów, muzykologów, teoretyków muzyki.

kreskagorna

nasze cele

home_recipes_hr

Głównym celem Towarzystwa jest upowszechnianie i popularyzacja muzyki Mariana Sawy. Towarzystwo realizuje swoje cele między innymi przez:

 • współpracę z wybitnymi wykonawcami, zawodowymi zespołami artystycznymi, muzykologami i teoretykami muzyki
 • fundowanie stypendiów i nagród specjalnych; podejmowanie działalności naukowej, artystycznej, badawczej i edukacyjnej, związanej z twórczością Mariana Sawy
 • organizację imprez artystycznych: koncertów, festiwali, warsztatów, kursów, konkursów, sympozjów, odczytów
 • współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami muzycznymi i innymi organizacjami kultury i sztuki
 • udział w przedsięwzięciach propagujących twórczość, wykonawstwo i refleksję naukową nad muzyką Mariana Sawy
 • prowadzenie działalności wydawniczej (nuty, płyty CD, DVD, książki, czasopisma) i informacyjnej.

kreskagorna

nasze osiągnięcia

home_recipes_hr

Promocja twórczości Sawy wśród młodych:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu edycji Konkursu im. Mariana Sawy w Warszawie
 • fundowanie stypendiów i nagród specjalnych na tymże Konkursie
 • zorganizowanie i przeprowadzenie czterech edycji Kursu interpretacji im. Mariana Sawy w Częstochowie

Działalność wydawnicza

 • powołanie do istnienia wydawnictwa TOWARZYSTWO IM. MARIANA SAWY EDITION
  • zrealizowanie (części z pomocą dofinansowania od MKiDN) wydania 11 tomów i kilku zeszytów z muzyką
   • fortepianową
   • organową
   • kameralną na instrumenty dęte
   • klawesynową
   • wokalną
   • skrzypcową
 • nawiązanie współpracy z CEA w celu dystrybucji wydawnictw nutowych m. Sawy w szkołach na terenie całej Polski.

Działalność naukowa

 • wydanie dwóch książek o twórczości fortepianowej Sawy i wspomnień o Marianie Sawie
 • organizowanie wespół z innymi instytucjami sympozjów na temat życia i Twórczości Mariana Sawy.
 • organizacja koncertów i nagrań z prawykonaniami muzyki Mariana Sawy, przy współpracy z Uniwersytetem Muzycznym F. Chopina

Działalność promocyjna

 • regularna obecność tematyki w prasie i w rozgłośniach radiowych

kreskagorna

założyciele towarzystwa

home_recipes_hr

mgr Sebastian Adamczyk
mgr Jan Bokszczanin
prof. dr hab. Jagna Dankowska
mgr Emilia Dziubińska
prof. dr hab. Jerzy Dziubiński
dr Leszek Mateusz Gorecki
mgr Piotr Grinholc
s. dr Alicja Jończyk
dr Julita Kosińska
mgr Marietta Kruzel-Sosnowska
prof. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski
prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Moryto
mgr Tadeusz Olszewski
mgr Ewa Sawa
ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik

kreskagorna

zarząd towarzystwa w kadencji 2006 – 2012

home_recipes_hr

Prezes – mgr Marietta Kruzel-Sosnowska
Wiceprezes
– prof. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski
Sekretarz
– mgr Leszek Gorecki
Skarbnik
– Piotr Grinholc
Członek Zarządu
– mgr Jan Bartłomiej Bokszczanin

kreskagorna

zarząd towarzystwa w kadencji 2012 – 2018

home_recipes_hr

Prezes – mgr Marietta Kruzel-Sosnowska
Wiceprezes – prof. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski
Sekretarz
– dr Julita Kosińska
Skarbnik – mgr Emilia Dziubińska
Członek Zarządu – Dariusz Perendyk

kreskagorna

obecny zarząd towarzystwa po wyborach w grudniu 2018

home_recipes_hr

Prezes – dr Julita Kosińska
Wiceprezes – mgr Marietta Kruzel-Sosnowska
Sekretarz 
– Dariusz Perendyk
Skarbnik – mgr Emilia Dziubińska
Członek Zarządu – prof. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski

kreskagorna

członkowie towarzystwa

home_recipes_hr

mgr Sebastian Adamczyk
mgr Maja Baczyńska
mgr Wiktor Brzuchacz
mgr Emilia Dziubińska
prof. dr hab. Jerzy Dziubiński
prof. zw. dr hab. Andrzej Gębski
mgr Ewa Goc
dr Leszek Mateusz Gorecki
mgr Piotr Grinholc
dr n. med. Maria Hascewicz-Rzecka
S. dr Alicja Jończyk
dr Julita Kosińska
mgr Marietta Kruzel-Sosnowska
prof. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski
prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
mgr Tadeusz Olszewski
dr Artur Pachlewski
Dariusz Perendyk
mgr Agnieszka Rybak
mgr Ewa Sawa
dr Jolanta Sosnowska
Aleksander Jan Szopa
mgr Urszula Świerczyńska
prof. dr hab. Piotr Wilczyński
dr hab. Jarosław Wróblewski
mgr Marcin Zieliński
mgr Wojciech Zieliński


****************************************************************************
W 2018 roku zmarły dwie osoby, które przyjaźniły się z Marianem Sawą,
były członkami założycielami Towarzystwa i były z nim związane do końca. Są to:
prof. dr hab. Jagna Dankowska
prof. dr hab. Stanisław Moryto.
Pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

kreskagorna

członkowie honorowi

home_recipes_hr

dr hab. Jan Bartłomiej Bokszczanin
dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz
prof. dr hab. Joachim Grubich
prof. dr hab. Elżbieta Karolak
mgr Bartosz Patryk Rzyman
mgr Aleksandra Sawa
mgr Radosław Sawa
mgr Andrzej Siekierski
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik
mgr Ewa Warzecha
mgr Zofia Wawrzyńska

kreskagorna