Tydzień muzyki Mariana Sawy 11-15 stycznia 2015

Tydzień Muzyki Mariana Sawy w Warszawskich Szkołach Muzycznych, który odbył się w dniach 11 – 16 stycznia 2015 przyniósł wiele ciekawych imprez w 10. rocznicę śmierci kompozytora. W niedzielę 11. stycznia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego o godz. 19 na Koncercie Inauguracyjnym można było usłyszeć Koncert na organy i orkiestrę smyczkową Mariana Sawy w wykonaniu Marcina Bukowiana z towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie pod dyr. Macieja Przestrzelskiego, a także inne utwory organowe i kameralne z organami tegoż kompozytora, które zagrali Agnieszka Rybak -organy, oraz duet Marek Petykiewicz – trąbka i Piotr Chromiński – organy. Na koncercie zabrzmiał także utwór organowy poświęcony pamięci Mariana Sawy napisany przez Piotra Grinholca, który był wykonawcą swojej kompozycji. Publiczność przyjęła grających i prezentowaną przez nich muzykę gromkimi brawami.

W poniedziałek 12. stycznia w Sali Koncertowej ZPSM nr 4 o godz. 17 miał miejsce wykład dr hab. Marcina Łukaszewskiego „Muzyka fortepianowa Mariana Sawy”, a po nim koncert uczniów-pianistów z trzech szkół muzycznych – ZPSM nr 1 im. J. Elsnera, ZPSM nr 2 im. F. Chopina i ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego. Wystąpili: Agata Gniazdowska, Maciej Skrzeczkowski, Jakub Capała, Emma Pilch, Szymon Drabiński i Grzegorz Prokopczuk. Zabrzmiały następujące utwory Mariana Sawy: Miniatury: Smutna melodia i Krakowiak (2003), Sonata Ha-Fis na instrumenty klawiszowe (1995), Dwa mazurki na fortepian (1993), Prelud stylizowany na fortepian (1975), Trzy elegie na organy lub fortepian (1995) i Toccata na fortepian (1970). Wykonawcy oraz ich pedagodzy dostali na pamiątkę od Towarzystwa im. Mariana Sawy wydane przez Towarzystwo nuty utworów fortepianowych Sawy.

We wtorek 13. stycznia odbył się w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego IV Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Mariana Sawy dla uczniów szkół muzycznych II stopnia. Wzięło w nim udział 15 osób z całej Polski. Uczniowie startowali w dwóch kategoriach – młodszej i starszej. Jury w składzie: prof. Stanisław Moryto – przewodniczący, prof. Joachim Grubich i prof. Elżbieta Karolak wyłoniło następujących laureatów konkursu: W kategorii młodszej: I miejsce – Marcin Knura z Rybnika, II miejsce – Justyna Sobala z Opola, III miejsce – Piotr Zientarski z Warszawy, wyróżnienie uzyskał Jakub Pankowski z Opola. W kategorii starszej: I miejsce – Adam Zając z Krakowa, II miejsce – Aleksander Jan Szopa z Warszawy, Wyróżnione zostały następujące osoby: Piotr Chromiński z Warszawy, Szymon Gwóźdź z Katowic i Joanna Rosicka z Opola. Dla laureatów Towarzystwo im. Mariana Sawy ufundowało nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich pedagodzy dostali także na pamiątkę nuty utworów organowych Sawy wydane przez Towarzystwo i Warsaw Music Edition.

W czwartek 15. stycznia w Sali Koncertowej ZPSM nr 1 im. J. Elsnera miał miejsce Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy im. Mariana Sawy. Wystąpiło w nim 14 osób grających na klawesynie w dwóch kategoriach: I – studenci studiów licencjackich, II – uczniowie szkół muzycznych II stopnia. Jury pod przewodnictwem prof. Marka Toporowskiego oraz Aleksandry Gajeckiej-Antosiewicz i Liliany Stawarz przyznało następujące nagrody: W kategorii studentów: I miejsce – Karolina Kapela z Poznania, II miejsce – Stanisław Łopuszyński z Warszawy, III miejsce – Weronika Konstancja Stałowska z Poznania. W kategorii uczniów szkół muzycznych II stopnia: I miejsce – Klaudia Rogala z Krakowa, II miejsce – Joanna Morawska z Bielska Białej. Wyróżnienia otrzymały: Marta Pindór z Bielska-Białej i Magdalena Jędrzejewska z Gdańska. Towarzystwo im. Mariana Sawy było fundatorem nagród pieniężnych dla laureatów konkursu, a także pamiątek dla wszystkich uczestników i ich pedagogów w postaci nut utworów klawesynowych i fortepianowych wydanych przez Towarzystwo.

Tydzień Muzyki Mariana Sawy w Warszawskich Szkołach Muzycznych zakończył Koncert Finałowy, który odbył się w piątek 16. stycznia w Sali Koncertowej ZPSM nr 2 im F. Chopina w Warszawie. Wzięli w nim udział Laureaci obu konkursów pochodzący z Warszawy oraz Aleksandra Kolbusz – uczennica ZPSM nr 2 im. F. Chopina, która improwizowała na temat utworów J. S. Bacha i Mariana Sawy. Na zakończenie koncertu, jako nikomu nie znana ciekawostka została wykonana przez Annę Górną i prof. Agnieszkę Kopacką Sonatina na werbel i fortepian, w której partia perkusji została napisana przez Ernsta Harrisa, a warstwa fortepianu przez Mariana Sawę. Dało to znakomity efekt, którego słuchacze na pewno się nie spodziewali – radosne, swingujące zakończenie tydzień trwającej Imprezy poświęconej muzyce tego powszechnie lubianego i cenionego, zmarłego przed 10 laty warszawskiego kompozytora – Mariana Sawy.