W dniu 9 maja 2010 w kościele św. Barbary w Warszawie zabrzmiała muzyka Sawy na organy i chór

W dniu 9 maja 2010 w kościele św. Barbary w Warszawie zabrzmiała muzyka Sawy na organy i chór

9 maja w kościele św. Barbary w Warszawie odbył się koncert utworów Mariana Sawy przygotowany przez pedagogów Instytutu Szkolenia przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie:
s. dr Alicję Jończyk, Agnieszkę Rybak,
Witolda Błaszczyka, Tomasza Kalisza i Wojciecha Szwejkowskiego.
Inicjatorką koncertu i zarazem prowadzącą była pani Agnieszka Rybak.

Wśród wykonywanych utworów zabrzmiało:
Preludium na temat pieśni „Bogurodzica”, „Chrystus zamrtwychwstan jest”,
„Wstąpił Pan Chrystus”, „Pan zstąpił z nieba”, „Anioł pasterzom mówił”,
Partita „Chrystus zmartwychwstan jest”,
„Ecce homo”, utwór chóralny „Popule meus”.

Wystąpili studenci Instytutu:
Aleksandra Bokus, Jarosław Milasiewicz,
Paweł Jakubiak, Paweł Lewandowski,
siostra Emanuela Gemza, Magdalena Białecka, Karina Gribanowa, Kamil Rożnowski, a także chór Mińskiego Towarzystwa Muzycznego
pod dyrekcją Tomasza Zalewskiego.