koncert poświęcony pamięci Mariana Sawy

12 czerwca o godz. 12:00 w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie odbył się Koncert poświęcony pamięci Mariana Sawy w 85 rocznicę jego urodzin.

Wystąpili:
Dorota Całek – sopran
Marcin Tadeusz Łukaszewski – fortepian

W programie usłyszeliśmy:
utwory fortepianowe: Scherzino, Rapsod, Sonatę Ha–Fis, 4 mazurki i 3 obertaski
oraz pieśni: Bliskość ukochanego, Wizja i Nocturn, Pan Zielonka, Pszczółki, a także Dwa Cykle Dziecięce.