kreskagorna

biogramy kompozytora

home_recipes_hr
 
Kosińska Julita, Sawa Marian, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWMczęść biograficzna, red. E. Dziembowska, Kraków 2007, t. 9, s. 49.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, Gorecki Leszek Mateusz, Sawa Marian, [w:] Kompozytorzy polscy 1918-2000, red. M Podhajski, Gdańsk-Warszawa 2005, t. 2, s. 872-876.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, Sawa Marian, [w:] Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, red. A. Gronau-Osińska,  Warszawa 2004, t. 2, s. 131-200.

Sawa Marian, [w:] Dudek Marek, Kompozytorzy Lublina i Lubelszczyzna 1918-2012, Lublin 2012, s. 240-253.

Sawa Marian, [w:] Leksykon polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red. K. Janczewska-Sołomko, Kraków 2008, s. 429.
 
 
kreskagorna

artykuły o kompozytorze i jego muzyce

home_recipes_hr
 
Czarnecki Sławomir, Wspomnienie o Marianie Sawie, [w:] Marian Sawa in memoriam, red. M. T. Łukaszewski, Warszawa 2010, s. 79.

Dankowska Jagna, Filozoficzne aspekty twórczości Mariana Sawy, „Musica Sacra Nova”, 2011 nr 5, s. 541-551.

Gabryś Ryszard, Assemblage – w stronę awangardy, czyli Marian Sawa A. D. 1969, „Musica Sacra Nova”, 2011 nr 5, s. 313-329.

Gajecka-Antoniewicz Aleksandra, Twórczość klawesynowa Mariana Sawy, „Musica Sacra Nova”, 2011 nr 5, s. 248-261.

Gorecki Leszek Mateusz, Nowe „Preludia organowe na temat polskich pieśni kościelnych” Mariana Sawy, „Niedziela”, 2005 nr 02, s. 13.

Gorecki Leszek Mateusz, Twórczość organowa Mariana Sawy, [w:]Organy i muzyka organowa XIII, prace specjalne 71, red. J. Krassowski i in., AMiSM, Gdańsk 2006, s. 421-442.

Gronau-Osińska Alicja, Łukaszewski Marcin Tadeusz, Był improwizatorem-intuicjonistą, [w:] Marian Sawa in memoriam, red. M. T. Łukaszewski, Warszawa 2010, s. 92-95.

Ignatowicz Anna, 60-lecie Mariana Sawy, „Życie Muzyczne”, 1997 nr 7-8, s.34.

Jończyk Alicja, Wielki talent, „Inspiracje”, 1999 nr 5, s. 43.

Klimek Mariusz, Marian Sawa — kompozytor muzyki sakralnej, „Liturgia Sacra”, 2006 nr l (27), s. 97-111.

Kołodziejczak Zenon, Łukaszewski Marcin Tadeusz, Wspaniały człowiek i kolega, [w:] Marian Sawa in memoriam, red. M. T Łukaszewski, Warszawa 2010, s. 113-114.

Kosińska Julita, Twórczość mszalna Mariana Sawy, „Musica Sacra Nova”, 2011 nr 5, s. 403-441.

Kostrzewska Hanna, Freski Mariana Sawy w perspektywie semiologicznej, „Musica Sacra Nova”, 2011 nr 5, s. 552-564.

Kruzel-Sosnowska Marietta, Marian Sawa:  pedagog-improwizator, „Musica Sacra Nova”, 2011 nr 5, s. 53-60.

Kruzel-Sosnowska Marietta, Symbolika i wyrazowość  w utworze organowym Mariana Sawy „Ecce lignum crucis”, [w:] Organy i muzyka organowa XIV, Prace Specjalne 77, red. J. Krassowski i in., AMiSM, Gdańsk 2009, s. 171-179.

Kruzel-Sosnowska Marietta, Twórczość organowa Mariana Sawy o charakterze dydaktycznym, „Musica Sacra Nova”, 2011 nr 5, s. 220-247.

Kuszaj Anna, Mój profesor Marian Sawa, „Nowy Magazyn Muzyczny”, 2005 nr 13, s. 10-11.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, Polska muzyka sakralna końca XX wieku. Refleksje i podsumowania, [w:]. Polska muzyka organowa na przełomie wieków. Podsumowania i prognozy, red. M. Szoka, Warszawa 2001, s. 39-58.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, Tematyka trynitarna w twórczości Mariana Sawy, „Musica Sacra Nova”, 2011 nr 5, s. 477-487.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, Twórczość fortepianowa Mariana Sawy, Warszawa – Skierdy 2012.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, Tytan organów, „Muzyka 21”, 2000 nr 2, s. 37-38.

Marian Sawa ukończył 60 lat, „Ruch Muzyczny”, 1997 nr 7, s. 7.

Popkowicz-Tajchert Renata, Marian Sawa – czołowy kompozytor muzyki organowej, „Twoja Muza”, 2005 nr 5, s. 24.

Sokołowska Katarzyna, Marian Sawa – Oratorium Nativitas Mundi, „Musica Sacra Nova”, 2011 nr 5, s. 504-521.

Szklanna Paulina, Organowe oblicze pieśni kościelnych w twórczości Mariana Sawy, „Musica Sacra Nova” 2011 nr 5, s. 136-175.

Stachowski Wincenty, Koncert Chóru ATK,  „Gość Niedzielny”, 1998 nr 17, s. 6.

Tumiłowicz Bronisław, Sawa – pogromca organów, „Życie Muzyczne” 1998 nr 5-6, s. 39-40.

Wacholc Maria, Marian Sawa – kompozytor, organista, pedagog, „Przegląd Powszechny”, 1995 nr 7-8, s. 107-112 .

Węcowski Jan, Mariana Sawy twórczość chóralna a cappella, [w:] SympozjumKompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A.  Gronau-Osińska, Warszawa 2001, s. 133-139.

Węcowski Jan, Muzyk wszechstronnie utalentowany, „Inspiracje”,  1996 nr 5, s.52.

Węgrzyn-Klisowska Walentyna, Polskie pieśni chrześcijańskie w twórczości organowej Mariana Sawy, „Musica Sacra Nova”, 2011, nr 5, s. 130-135.
 
 
kreskagorna

prace doktorskie, magisterskie i dyplomowe poświęcone twórczości kompozytora

home_recipes_hr
 
Baczyńska Maja, Zagadnienia interpretacyjne w wybranych koncertach na organy i orkiestrę Mariana Sawy, praca dyplomowa, archiwum UMFC, Warszawa 2011.

Bokszczanin Jan, Technika cantus prius factus w utworach organowych Mariana Sawy (1937-2005) na przykładzie wybranych kompozycji, praca doktorska, archiwum AMiGiKB, Łódź 2006.

Boruch Ewelina, Inspiracje chorałem gregoriańskim w twórczości organowej Mariana Sawy na przykładzie wybranych utworów, praca magisterska, archiwum UKSW, Warszawa 2007.

Brodacki Robert, Słów kilka o skromnym muzyku [o Marianie Sawie], praca magisterska, maszynopis, AMFC, Warszawa 1981.

Frąckiewicz Magdalena, „Lamentacje”, „Ecce Lignum Crucis”, Surrexit Christus Hodie” Mariana Sawy oraz „Symphonie-Passion” Marcela Dupre – omówienie i próba porównania utworów, praca dyplomowa, wydruk komputerowy, AMFC, Warszawa 2007.

Gorecki Leszek Mateusz, Inspirująca rola pieśni kościelnych w twórczości Mariana Sawy na przykładzie Preludiów organowych, praca magisterska, archiwum AMFC, Warszawa 2005.

Gorecki Leszek Mateusz, Pieśni wielkopostne w wybranych utworach organowych Mariana Sawy, praca magisterska, archiwum UKSW, Warszawa 2002.

Gorecki Leszek Mateusz, Droga życiowa Mariana Sawy i źródła inspiracji jego muzyki instrumentalnej, praca doktorska, UMFC, Warszawa 2015

Kaleta MichałTwórczość Mariana Sawy na przykładzie I Sonaty, praca magisterska, wydruk komputerowy. Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki, Gdańsk 2007.

Kosińska Julita, Religijna, wokalna i wokalno-instrumentalna twórczość kompozytorska Mariana Sawy, praca doktorska, UMFC, Warszawa 2015.

Kowalska Jadwiga, Wpływ muzyki religijnej na twórczość organową Mariana Sawy, praca dyplomowa, maszynopis, AMFC, Warszawa 1995.

Kozłowski Bogumił, Via Crucis Mariana Sawy. Analiza muzykologiczna w aspekcie wykonawczym, praca magisterska, wydruk komputerowy, UKSW, Warszawa 2001.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, Twórczość o tematyce religijnej na chór a cappella kompozytorów warszawskich w latach 1945-2000, praca doktorska, wydruk komputerowy, AMFC, Warszawa 2005

Miśta Grzegorz, Elementy dzieła muzycznego i środki techniki kompozytorskiej w fantazjach organowych Mariana Sawy, praca magisterska, archiwum UKSW, Warszawa 2007.

Paździor Marcin, Inspiracje podhalańskie w twórczości Mariana Sawy, praca magisterska, AM, Łódź 2007.

Pieczyńska Anna, Inspiracje chorałem gregoriańskim w twórczości o tematyce religijnej Mariana Sawy na przykładzie wybranych utworów chóralnych a cappella i wokalno-instrumentalnych, praca  magisterska, archiwum UKSW, Warszawa 2006.

Sawa Aleksandra, Utwory a cappella Mariana Sawy w nagraniach Chóru ATK. Analiza muzyczna w aspekcie wykonawczym, praca magisterska, wydruk komputerowy, AMFC, Warszawa, 2001.

Sobula Elzbieta, Katalog kompozycji organowych Mariana Sawy, praca magisterska, wydruk komputerowy, Akademia Muzyczna im K. Lipińskiego, Wrocław 2001.

Sokołowska Katarzyna, Marian Sawa – Oratorium Nativitas Mundi, [w:] Sokołowska Katarzyna, Wykonanie, a prawykonanie. Wybrane zagadnienia w interpretacji dzieła muzycznego, Warszawa 2005.

Sosnowska Jolanta Ewa, Twórcza rola wykonawcy w kreowaniu dzieł skrzypcowych Mariana Sawy, praca doktorska, UMFC, Warszawa 2014.

Szwajkowski Marek, Utwory Mariana Sawy do tekstów łacińskich dedykowane Warszawskiemu Zespołowi Chorałowemu, praca magisterska, maszynopis, AMFC, Warszawa 1995.

Zieliński Marcin, Koncerty organowe Mariana Sawy, praca dyplomowa, archiwum UMFC, Warszawa 2002.

Zielniok Magdalena, Etiudy na pedał solo i Etiudy organowe Mariana Sawy jako przykładliteratury pedagogicznej wykorzystywanej w kształceniu techniki gry organowej, praca magisterska, archiwum UMFC, Warszawa, 2009.
 
 
kreskagorna

przedmowy do wydawnictw nutowych o kompozytorze

home_recipes_hr
 
Gorecki Leszek Mateusz, przedmowa do wydania nutowego Marian Sawa, Utwory organowe 1, red. M. Kruzel-Sosnowska,  Skierdy 2007.

Gorecki Leszek Mateusz, przedmowa do wydania nutowego Marian Sawa, Utwory organowe 2, red. M. Kruzel-Sosnowska, Skiedry.

Gorecki Leszek Mateusz, przedmowa do wydania nutowego Marian Sawa, Utwory organowe 3, red. M. Kruzel-Sosnowska , Skierdy 2012.

Gorecki Leszek Mateusz, przedmowa do wydania nutowego Marian Sawa, Utwory organowe 4, red. M. Kruzel-Sosnowska, Skierdy 2012.

Kruzel-Sosnowska Marietta, przedmowa do wydania nutowego Marian Sawa, Utwory kameralne na instrumenty dęte i organy, red. M. Kruzel-Sosnowska, Skierdy 2007.

Sosnowska Jolanta Ewa, przedmowa do wydania nutowego Marian Sawa, Utwory skrzypcowe, red. J. Sosnowska, Skierdy 2016.

Wąsowska Elżbieta, przedmowa do wydania nutowego Mazurki kompozytorów polskich na fortepian. Antologia ze zbiorów Biblioteki Narodowej, wybór, redakcja i opracowanie E. Wąsowska, Warszawa 1995.
 
 
kreskagorna

przedmowy do wydawnictw fonograficznych

home_recipes_hr
 
Dyżewski Marek, przedmowa do płyty CD Muzyka organowa w parafii św. Barbary w Warszawie, DUX 0307, Warszawa 2001.

Gorecki Leszek Mateusz, przedmowa do płyty CD Marian Sawa, Missa Claromontana, Regina coeli, Organ works, Acte Préalable AP 0125, Warszawa 2005, s. 5-8.

Gorecki Leszek Mateusz, przedmowa do płyty CD Marian Sawa, Organ music II, Acte Préalable AP 0068, Warszawa 2001.

Gorecki Leszek Mateusz, przedmowa do płyty CD Marian Sawa, Stabat Mater, Stowarzyszenie Chóru UKSW, Warszawa 2003.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, przedmowa do płyty CD Marian Sawa.Organ music 1, Acte Préalable,  AP0030, Warszawa 1991.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, przedmowa do płyty CD Marian Sawa-Organ Works IV, Acte Préalable, AP0093, Warszawa 2002.

Sosnowska Jolanta Ewa, przedmowa do płyty CD Marian Sawa – Complete Violin Music, NAXOS, 9.70239, 2016
 
 
kreskagorna

archiwalia

home_recipes_hr
 
Dokumenty, korespondencja i zdjęcia, [w:] archiwum domowe kompozytora.

Dziennik abstynenta, [w:] archiwum domowe kompozytora.

Dzienniki lekcyjne, [w:] archiwum domowe kompozytora.

Program koncertu Warszawskiej Opery Kameralnej, Warszawa, Kościół Ewangelicki 24.VIII. 1977, [w:] archiwum domowe kompozytora.

Program koncertu we Władysławowie 2.VIII.1974, [w:] archiwum domowe kompozytora.

Propozycja programu koncertu w Leżajsku 1974, [w:] archiwum domowe kompozytora.

Sawa Marian, Wiersze, [w:] archiwum domowe kompozytora.

Teczka pracownika Mariana Sawy, [w:] archiwum UMFC.

Teczka Studenta Mariana Sawy, [w:] archiwum UMFC.

Wyniki badania USG z 5 marca 2005, [w:] archiwum domowe kompozytora.

 
 
kreskagorna

wypowiedzi kompozytora

home_recipes_hr
 
Sawa Marian, Dziennik abstynenta, [w:] archiwum domowe kompozytora.

Sawa Marian, Komentarz do Assemblage, [w:] Program Wrocławskiego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej, Wrocław 1969, s. 12.

Sawa Marian, Komentarz do wykonania koncertowego „Kwartetu smyczkowego w jednej części”, maszynopis, [w:] archiwum domowe kompozytora.

Sawa Marian, Krótki komentarz do pracy dyplomowej, [w:] Marian Sawa in memoriam, red. M. T. Łukaszewski, Warszawa 2010, s. 11-15.

Sawa Marian, Moje Sacrum, [w:] Marian Sawa in memoriam, red. M. T. Łukaszewski, Warszawa 2010, s. 30-32.

Sawa Marian, Myśląc…, [w:] Potencjał kompozycyjny utworów na instrumenty solowe. III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. M. Borkowski, A. Gronau-Osińska, Warszawa 2003, s. 35-37.

Sawa Marian, Pytania do siebie, [w:] I Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A. Gronau-Osińska, Zeszyty Naukowe nr 42, Warszawa 1999, s. 79-81.

Sawa Marian, Recenzja publikacji Jana Oleszkowicza, maszynopis, [w:] archiwum domowe kompozytora, s. 1-13.

Sawa Marian, Wypowiedź podczas dyskusji, [w:] Potencjał kompozycyjny utworów na instrumenty solowe. III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A. Gronau-Osińska, Warszawa 2003, s. 46-47.
 
 
kreskagorna

wywiady z kompozytorem

home_recipes_hr
 
Sawa Marian, Gorecki Leszek MateuszOstatnia rozmowa, [w:] Marian Sawa in memoriam, red. M. T. Łukaszewski, Warszawa 2010, s. 44-54.

Sawa Marian, Kosińska Julita, „Źródłem inspiracji może być dla mnie wszystko”. Rozmowa Julity Kosińskiej z Marianem Sawą o jego poglądach religijnych i muzyce, [w:] Marian Sawa in memoriam, red. M. T. Łukaszewski, Warszawa 2010, s. 39-43.

Sawa Marian, Kunecka Krystyna, Rozmawiam z organami. Z profesorem Marianem Sawą, kompozytorem, organistą i pedagogiem AMFC w Warszawie, autorem kantaty „Tu es Petrus”, upamiętniającej wizytę w Legnicy Ojca Świętego Jana Pawła II, rozmawiała Krystyna Kunecka, [w:] Marian Sawa in memoriam, red. M. T. Łukaszewski, Warszawa 2010, s. 35-38.

Solińska Krystyna, Dźwięki i cisza, z Marianem Sawą – wirtuozem gry na organach – rozmawia Krystyna Solińska, „Słowo. Dziennik Katolicki”, 1994 nr 242, s. 12.

Wywiad dla TV Porion, emisja 2 XI 1996, kaseta VHS, [w:] archiwum domowe kompozytora.

 
 
kreskagorna

książki

home_recipes_hr
 
Cieślik Paweł, Pamięć i Wdzięczność, historia Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie, Warszawa 2013.

Łukaszewski Marcin T. [redaktor], Marian Sawa in Memoriam – wspomnienia, rozmowy i refleksje, TiMS, Warszawa 2010.

Łukaszewski Marcin T. [redaktor], Studia nad Twórczością Mariana Sawy, Musica Sacra Nr 5, Warszawa 2011.

Łukaszewski Marcin T., Twórczość fortepianowa Mariana Sawy, TiMS, Warszawa 2012

Łukaszewski Marcin Tadeusz, Muzyka chóralna o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich w latach 1945-2000, Lublin 2007.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, Polska muzyka sakralna końca XX wieku. Refleksje i podsumowania, [w:]. Polska muzyka organowa na przełomie wieków. Podsumowania i prognozy, red. M. Szoka, Warszawa 2001, s. 39-58.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, recenzja płyty: Marian Sawa, Missa Claromontana, Regina caeli, Organ Works, „Muzyka 21”,  2005 nr 9, s. 46.

Malinowski Zbigniew, Działalność muzyczna salezjanów polskich, [w:] 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa, Łódź-Kraków 1974, s. 116.

Markuszewski Paweł, Polska muzyka chóralna, [w:] II Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A Gronau-Osińska, Warszawa 2001.

Szoka MartaPolska muzyka organowa w latach 1945-1985, Łódź 1993.

Wacholc Maria, Działalność Salezjańskiej Średniej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu i jej znaczenie w edukacji muzycznej Marian Sawy, „Musica Sacra Nova”, 2011 nr 5, s. 34-52.

Węcowski Jan, Mariana Sawy twórczość chóralna a cappella, [w:] SympozjumKompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A.  Gronau-Osińska, Warszawa 2001, s. 133-139.

Węgrzyn-Klisowska Walentyna, Dorobek płytowy w zakresie polskiej muzyki organowej, [w:] Polska muzyka organowa na przełomie wiekówPodsumowania i prognozy, red. M. Szoka, Warszawa 2001, s. 85-89.

Wróbel Andrzej, recenzja płyty Marian Sawa – Organ Music III, „Muzyka 21”, 2002 nr 5, s. 42.

Zaborowska Sylwia, recenzja płyty Sawa. Organ Music III, „Ruch Muzyczny”, 2002 nr 12, s. 41.
 
 
kreskagorna

inne

home_recipes_hr
 
Siedlecki Jan, Śpiewnik Kościelny, wyd. XL, red. K. Mrowiec i in., Kraków 2001.