Przedstawiamy tutaj własne nagrania Mariana Sawy – organisty, akompaniatora i aranżera (w rubryce nagrania płytowe), a także kilka zachowanych plików dźwiękowych improwizacji artysty, niestety nielicznie nagranych (w rubryce improwizacje).

 
home_recipes_hr
 
1999 w Kościele Augsburskim
 
home_recipes_hr