Młodzi w pierwszym kontakcie z twórczością Mariana Sawy

W dniach 10-11 kwietnia 2008 r. w PSM I i II st. w Suwałkach odbyło się Seminarium: „Marian Sawa – Życie, Twórczość, Osoba”, które poprowadziła Marietta Kruzel-Sosnowska. W ramach zapoznawania uczniów małych szkół muzycznych regionu północno-wschodniego z muzyką i życiem Sawy zorganizowane zostały: Konkurs Kompozytorski Młodych, konsultacje, koncerty.