O Sawie na University of Chicago

5 maja 2008 roku na University of Chicago w USA odbyło się seminarium na temat muzyki Mariana Sawy. Tematem spotkania była sylwetka Mariana Sawy, a konkretnie prezentowane dzieło organowe ‚Ecce Lignum Crucis’, które zanalizowała i omówiła na podstawie kopii rękopisu Marietta Kruzel-Sosnowska. Muzyka Sawy spotkała się z zainteresowaniem i aprobatą studentów i doktorantów wydziału kompozycji uczestniczących w spotkaniu. Seminarium odbyło się dzięki zaproszeniu Pani Prof. Marty Ptaszyńskiej, wykładowcy w/w Uniwersytetu.